قوانین و مقررات خرید از سایت

در صورت بروز هرگونه اختلال پس از خرید از سایت و یا سایر خدمات مرز  کالا(www.marzzkala.ir)از سوی مشتری یا فایلهای مربوط به مشتری ،مشتری  مسئولیت آن را به عهده میگیرد و مرز کالا می تواند از ارائه خدمات گارانتی  به مشتری خودداری نماید و در این حالت هیچ وجهی به وی عودت نمی گردد.لازم  به ذکر است مرز کالا تنها اصالت اجناس را تضمین میکند و هرگونه عواقب و  عوارض احتمالی ناشی از استفاده از کالای خریداری شده از این سایت بر عهده  مشتری میباشد.